Možnosti léčby

Každá vada se řeší vždy individuálně. Záleží na věku, typu a rozsahu vady, ale především záleží na vašem přání. V principu lze léčbu rozdělit dle dentálního věku do těchto kategorií.

  • V mléčném chrupu zpravidla není důvod k léčbě s výjimkou těžkých vad (rozštěpy patra).

  • V smíšené dentici odstraňujeme zlozvyky, umožňujeme snadné prořezání stálých zubů a  dále řešíme výrazné stěsnání stálých řezáků, obzvláště pokud se projevují negativní dopady na parodont.

  • V časném stálém chrupu provádíme definitivní úpravy postaveni zubů se zřetelem na estetiku úsměvu a maximální funkčnost chrupu jako celku.  

  • V dospělosti řešíme jak estetickou stránku chrupu tak také velmi často přispíváme k vyřešení protetických a parodontologických problémů pacienta. V oblasti protetiky se jedná o zlepšení postavení zubů před zhotovením můstků, pohybem zubu vytvoření kosti pro implantáty, uzavření mezer po extrahovaných zubech posunem jiných zubů do extrakční mezery. V oblasti parodontologie se jedná nejčastěji o zatažení oslabených vykloněných zubů a jejich následné zdlahování.

  • Zvláštní kategorii pak tvoří pacienti s těžkými skeletálními vadami, kteří jsou v časné pubertě ošetřeni směrem k maximálnímu estetickému výsledku ale definitivní řešení ( ortognátní operace) je provedena až po ukončení růstu.

Zobrazit jako: katalog | tabulka