Cena

  • První návštěva (Konzultace) je vždy bezplatná. Během této návštěvy budete seznámeni s primární diagnózou, základními aspekty léčby a předpokládanou délkou léčby.
  • V rámci druhé navštěvy se provádí tzv. Vstupní vyšetření ( kompletní intra a extrorální vyšetření, foto, rtg a otisky na studijní modely). Tato návštěva je hrazena pojišťovnou nicméně se v rámci této návštěvy platí záloha na Stanovení léčebného plánu.
  • Mezi druhou a třetí návštěvou probíhá vlastní plánování léčby mimo pacienta. Všechny získaná data jsou analyzována a po stanovení přesné diagnózy je plánována celé léčba.
  • Během třetí návštěvy je společně s pacientem stanoven definitivní léčebný plán . Pacient nebo jeho zákonný zástupce podepíší dohodu, která upřesňuje délku, cenu a povahu léčby. Pokud je již zaplacena záloha během druhé návštěvy, nic se nedoplácí.
  • V zdravotnickém systému České Republiky je práce ortodontisty hrazená zdravotními pojišťovnami a to i pro dospělé pacienty, což je jev ve světě zcela ojedinělý. Nicméně z pojištění nejsou hrazeny všechny výkony a není hrazený ortodontický materiál používaný během celé ortodontické terapie.
  • Ačkoliv se cena stanovuje individuálně, většinou se celková částka při použití kovového fixního aparátu pohybuje mezi 20 000 až 23 000 Kč. Tato suma je postupně hrazená během celé léčby.
  • Pokud se rozhodnete pro léčbu keramickým fixním aparátem je nutné připočítat k cenně +8 000 Kč za každou čelist.
  • U luxusních a technicky se stále zdokonalující systémémů Invisalign (neviditélná rovnátka) je nutné počítat s vyšší cenou, která reflektuje jejich maximílní estetický efekt.Celková cena se za kompletní léčbu horní a dolní čelist, pohybuje dle rozsahu vady mezi 60 000 až 95 000 Kč.

Uvedené ceny jsou celkové, tedy za celou dobu léčby. Pacienti platí s výjimkou systému Invisalign částky postupně.


Příklad:

Konzultace:

0 Kč

Vstupní vyšetření:

1 450 Kč

Stanovení léčebného plánu:

0 Kč

Nasazení fixního aparátu na horní čelist:

7 000 Kč

Nasazení fixního aparátu na dolní čelist:

7 000 Kč

Pravidelné kontroly po 6 týdnech:

4 000 Kč

Sejmutí:

3 000 Kč

Celková cena:

22 450 Kč