Úvod > Snímací rovnátka

Snímací aparáty

Snímací aparáty patří v moderní ortodoncii mezi pomocné a doplňkové systémy. Jejich velký rozmach před druhou světovou válkou byl zapříčiněn názory, že časně nošené snímací aparáty mohou předcházet vadám chrupu v dospělosti. Bohužel tento předpoklad nebyl potvrzen.

Od padesátých let byly snímací aparáty hojně využívány v celém socialistickém bloku. Tento jev byl zapříčiněn především nízkou cenou a nedostupnosti vyspělejších, ale dražších fixních aparátů ze západní Evropy.

V současnosti se využívají především při odstraňování zlozvyků, dále jako mezerníky při předčasných ztrátách dětských zubů a jako retenční aparáty po ukončené léčbě fixními aparáty. Zcela výjimečně je lze použít pro korekce jednoduchých vad. Hlavní nevýhoda je nutnost spolupráce pacienta při nošení a omezený rozsah pohybů. 

Proto se většina složitějších vad, řešených snímacími aparáty, nedaří vyřešit, nebo se po ukončení terapie vady vrací.

36.jpg