Cena

  • Cena se zásadně liší pro pacienty před dosažením 22 let a po něm. Viz tabulka níže. Rozdíl je dán vyřazením pacientů starších 22 let z úhrad zdravotní pojišťovny.
  • První návštěva (Konzultace). Během této návštěvy budete seznámeni s primární diagnózou, základními aspekty léčby a předpokládanou délkou léčby.
  • V rámci druhé navštěvy se provádí tzv. Vstupní vyšetření ( kompletní intra a extrorální vyšetření, foto, rtg a případné otisky na studijní modely). 
  • Mezi druhou a třetí návštěvou probíhá vlastní plánování léčby mimo pacienta. Všechny získaná data jsou analyzována a po stanovení přesné diagnózy je plánována celé léčba.
  • Během třetí návštěvy ( lze nahradit emailovou komunikací) je společně s pacientem stanoven definitivní léčebný plán . Pacient nebo jeho zákonný zástupce získá plán celé léčby, který upřesňuje délku, cenu a povahu léčby. 
  • V zdravotnickém systému České Republiky je práce ortodontisty hrazená zdravotními pojišťovnami jen do 22 narozenin pacienta. Nicméně z pojištění nejsou hrazeny všechny výkony a není hrazený ortodontický materiál používaný během celé ortodontické terapie.
  • Ačkoliv se cena stanovuje individuálně, většinou je celková částka při použití kovového fixního aparátu cca  34 000 Kč u pacientů do 22 let  a  78 000 kč nad  22 let
  • Pokud se rozhodnete pro léčbu keramickým fixním aparátem je nutné připočítat k cenně +5 000 Kč za každou čelist.
  • U fóliového systémé Invisalign (neviditélná rovnátka) je nutné počítat s vyšší cenou, která reflektuje jejich maximílní estetický efekt.Celková cena se za kompletní léčbu horní a dolní čelist, pohybuje dle rozsahu vady mezi 100 000 až 120 000 Kč.
  •                     

Příklad:

                                    Pacienti do 22 let

                       Pacienti nad 22 let

Konzultace:

0 Kč

                                    0 kč

Vstupní vyšetření:

2000 Kč

                                 4 000 kč

Stanovení léčebného plánu:

0 Kč

                                    0 kč

Nasazení fixního aparátu na horní čelist:

12 000 Kč

                                35 000 kč

Nasazení fixního aparátu na dolní čelist:

12 000 Kč

                                35 000 kč

Pravidelné kontroly po 8-10 týdnech:

 200 - 800 Kč

                                     0 kč

Sejmutí:

4 000 Kč

                                   4 000 kč

Celková cena:

cca 34 000 Kč

                                 78 000 kč